Beleid

Kinderen zijn

onze toekomst

VisieVisie

Visie

Kinderen zijn...

Kinderen zijn toekomstige volwassenen, ze hebben gevoel, ze leven, ze lijden, allemaal net als volwassenen. En ze zijn allemaal unieke individuen.

Wij als kinderdagverblijf willen...

Wij als kinderdagverblijf willen de kinderen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot een zelfstandig, open en eerlijk mens dat een positief beeld van zichzelf heeft, een open kijk heeft op de wereld en respect heeft voor zichzelf en anderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Omdat geen kind hetzelfde is...

Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij aldoor op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn ontwikkeling. Veiligheid, geborgenheid en ritme zijn belangrijke waarden.

Het kind voelt zich...

Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. Behoefte aan een knuffel heeft ieder kind en die knuffel geven wij graag.

De visie van ons kinderdagverblijf heeft...

De visie van ons kinderdagverblijf heeft directe gevolgen voor hoe het personeel met elkaar omgaat en hoe het personeel met de ouders omgaat: d.w.z. wij gaan open en eerlijk met elkaar om en hebben respect voor elkaar.

Het kinderdagverblijf kan beschouwd worden als...

Het kinderdagverblijf kan beschouwd worden als aanvulling op de opvoedingstaak van de ouders. Daarom is er bij ons veel aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind en wordt er veel nadruk gelegd op de verzorgings- en opvoedkundige kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers.

Kiezen voor kinderopvang geeft ouders...

Kiezen voor kinderopvang geeft ouders de gelegenheid om hun ouderschap en buitenshuis werken of studeren te combineren. Veel ouders vinden het ook prettig om de opvoeding van hun kind te kunnen delen met andere volwassenen, zoals goed opgeleide pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf.

Voor kinderen kan het kinderdagverblijf een...

Voor kinderen kan het kinderdagverblijf een aanvulling zijn op de thuissituatie, de ruimte is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen. De opvang in een groep betekent ook dat kinderen samen met andere kinderen spelen, eten en slapen en zo nieuwe ervaringen opdoen, van elkaar kunnen leren en leren rekening te houden met elkaar.

Pedagogische Uitgangspunten

Respect

Wij respecteren de eigenheid van het kind. Elk kind kan rekenen op acceptatie en waardering.

Stimuleren

Wij stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind door het kind zelf te laten oefenen, met de pedagogisch medewerker naast het kind als voorbeeld.

Mogelijkheden

Wij bieden het kind de mogelijkheden aan om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en sociaal vaardig mens.

Vrijheid

Wij stimuleren het kind, maar zullen het kind nooit dwingen om opvoedingsdoelen te kunnen bereiken zoals: dwingen om te eten of te drinken, dwingen om te slapen, dwingen om zindelijk te worden.

Veiligheid

Het kind kan rekenen op veiligheid, geborgenheid en nieuwe uitdagingen naar een grotere zelfstandigheid.

Ruimte

Bij Kinderdagverblijf Mama’s Kindje is veel ruimte, zowel binnen als buiten. Kleurstelling en inrichting sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. De ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen.

Mama’s Kindje biedt een uitdagende omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert het kind op zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen.

Aandachtspunten

Sociale Ontwikkeling

Bijvoorbeeld leren omgaan met anderen, respect voor jezelf en anderen, behulpzaamheid, zelfstandigheid, openstaan voor andere normen en waarden.

Lichamelijke Ontwikkeling

Stimuleren van de grove en fijne motoriek.

Emotionele Ontwikkeling

Bijvoorbeeld ontwikkeling van de fantasie, de mogelijkheid bieden tot het uiten van emoties, leren omgaan met conflicten en openstaan voor de emoties van anderen.

Creatieve Ontwikkeling

Leren omgaan met verschillende materialen, stimuleren de fantasie te gebruiken.

Cognitieve Ontwikkeling

Taalontwikkeling, inzicht verkrijgen, begrijpen en benoemen.