Hoogste Kwaliteit

Niet 5 maar 10 sterren…

Lees Meer

Risico inventarisatie

Elk jaar dragen de pedagogisch medewerkers en de directie zorg voor het uitvoeren van de risico inventarisatie aan de hand van de hiervoor gehanteerde checklists.

De risico inventarisatie bestaat uit 2 onderdelen, namelijk gezondheid en veiligheid en gaat over meerdere gebieden en onderdelen zoals bijvoorbeeld de buitenruimte, groepsruimte, slaapruimte en medisch handelen.

De vragen in de checklists beantwoorden we samen, waarbij we kijken naar de eventuele risico’s.

Om de risico’s weg te nemen of te verkleinen wordt er naar aanleiding van de eventuele risico’s een plan van aanpak opgesteld, waarin effectieve en adequate maatregelen worden genomen. Dit plan van aanpak wordt daarna uitgevoerd en gecontroleerd.

Hiermee bewaken we de veiligheid en gezondheid van uw kind.

Gezondheid

Veiligheid